T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi

Kamu Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Kullanıcıların Bilgilendirilmesi, (mevzuat bilgilendirmesi, bilgi edinme, istatistik)

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak çevrimiçi başvurular, T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veri tabanı üzerinden işleme konulmaktadır. Başvuruya cevap alınmak isteniyorsa; Online Başvuru kısmındaki bilgilerin (İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası, Adres ve varsa elektronik posta adresi) doldurulması gerekmektedir

5 dakika

2

Kütüphane Üyeliği

24 Temmuz 2012 tarih ve 164493 (Genelge No:2012/07) Kütüphane Hizmetleri Genelgesi ‘nin 30. Maddesi

1- Kütüphane üyeliğine başvuru için sadece T.C kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge yeterlidir

5 dakika

2-18 yaşına kadar olan kullanıcılar için Kütüphane Üyelik Formu velisi tarafından imzalanır.

3-Sonra kendisine bir üye kartı verilir

3

Müracaat Hizmeti

Belge İstenmiyor

5 dakika

4

Ödünç Verme Hizmeti

Üye Kartı

5 dakika

5

İnternet Hizmeti

Üye kartı

30 dakika

6

Gezici kütüphane Üyeliği

24 Temmuz 2012 tarih ve 164493 (Genelge No:2012/07) Kütüphane Hizmetleri Genelgesi ‘nin 30. Maddesi

1- Kütüphane üyeliğine başvuru için sadece T.C kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni

almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge yeterlidir.

5 dakika

2-18 yaşına kadar olan kullanıcılar için Kütüphane Üyelik Formu velisi tarafından imzalanır.

 

3-Sonra kendisine bir üye kartı verilir

7

Gezici Kütüphane Ödünç Verme Hizmeti

Üye Kartı

5 dakika

8

Engelli Hizmetleri (Eve bağımlılara hizmet

Üye kartı (yalnız eve bağımlıların üye olmaları gereklidir

Kütüphane içi 5 dakika eve bağımlılara haftada 2 gün

9

Görme Engelliler İçin Hizmet

Belge İstenmiyor

---

10

Geçici koleksiyon Hizmeti(Cezaevi, Huzurevi gibi kuruluşlara verilir.)

Kitaplar seçildikten sonra tutanak düzenleniyor

15 dakika

11

Kültürel Etkinlik

KÜTÜPHANEDE ETKİNLİK YAPILMAK İSTENİYORSA

----

1- Yapılacak etkinliğin "Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği"ne uygun olması gerekir.

2-Kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, maddi kazanç amacı olmayan, girişler için ücret istenmeyen ve siyasi amaç içermeyen kültürel etkinlikler için, etkinlik tarihinde önceden planlanmış bir çalışma olmaması koşuluyla kütüphaneye ait salonlardan yararlanabilirler.

Etkinlik düzenlemek isteyenler en az bir ay önceden, etkinlik hakkında mülki amirlikten alınması gereken izni gösteren belgelerle kütüphane yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvuruda etkinliğin konusu, amacı, tarihi ve süresi, katılımcıları, etkinliğin sorumluluğu üzerine alacak kişi ya da kişilerin adları ile iletişim bilgileri belirtilir.

Kütüphane yönetimi başvuruyu inceler, etkinliğin belirlenen tarihte ve zamanda yapılması için onay verir ya da gerekçesini belirterek reddeder.

Etkinliği düzenleyecek olan kurum ile kütüphane yönetimi arasında bir protokol imzalanır. Protokolde, gerekli araç ve gereçlerin etkinliği düzenleyenlerce karşılanacağı, programda yapılacak herhangi bir değişiklik için kütüphane yönetiminden izin alınacağı, çalışma sırasında oluşabilecek her türlü zararın etkinliği düzenleyenler tarafından ödeneceğini belirtilir. Etkinlik gerçekleştirilemeyecekse bir hafta önceden kütüphane yönetimine durum bildirilir.

 

12

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmeti

24 Temmuz 2012 tarih ve 164493 (Genelge No:2012/07) Kütüphane Hizmetleri Genelgesi ‘nin ekinde bulunan Kütüphane Hizmet Esasları'nın32. maddesine göre hizmet verilir.
Kargo bedeli, materyali gönderen kütüphane tarafından karşılanır.

1 Hafta


 İLK MÜRACAAT YERİ : KIRIKKALE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ : KIRIKKALE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Hakan SAKİN Zeliha ATAY
 Kütüphane Müdür Yardımcısı Kütüphane Müdürü
 Fabrikalar Mah. Sağlık Cad . Nu :20 Fabrikalar Mah. Sağlık Cad . Nu :20
 Tel    : 0318 224 26 04
 Tel    : 0318 224 26 04
 Faks : 0318 224 71 10 Faks : 0318 224 71 10
 kutuphane71@ktb.gov.tr kutuphane71@ktb.gov.tr