T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi

Gezici Kütüphaneler

Yerleşik kütüphanesi bulunmayan semtlerdeki vatandaşlara Kütüphane hizmeti götürmekle yükümlü gezici kütüphane aracı ile 15 yerleşim bölgesinde 3167 kitap ile hizmet verilmektedir.

Gezici Kütüphane İlimizde de Halk Kütüphanesince belirlenen ve Valilikçe onaylanan yerlere Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra bir program dahilinde hizmet götürür ve 15 günde bir aynı gün ve saatlerde, programda gösterilen yerde bulunur.