T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi

Kütüphane Kuralları

KÜTÜPHANE KURALLARI NELERDİR?

Genel Kurallar

Kütüphaneler; yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin her kesiminin her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayarak bulunduğu yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan kuruluşlardır. Bu çerçevede verilecek hizmetlerin, kullanıcılara en iyi şekilde sunulabilmesi ve geliştirilebilmesi için kütüphane kurallarına uyulması gerekmektedir.

 

Kütüphaneye girerken cep telefonları sessiz konumda tutulur ve içeride kullanılmaz.

Gürültüye sebep olacak her türlü davranıştan kaçınılır.

Kütüphaneye su dışında hiçbir yiyecek ve içecek ile girilmez.

Kütüphane içinde tütün ve tütün mamulleri içilmez. İçenler hakkında yasal işlem uygulanır.

Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.

Kütüphane kapanış saatinden 15 dk. önce salonlar boşaltılır.

Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

 

Ödünç Verme Kuralları:

Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmalıdır.

Kütüphane üyeliğine başvuru için TC Kimlik numarasını veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarasını” gösterir belge yeterlidir.

Kullanıcılar üye kartı veya TC Kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için yabancı kimlik numarasını) gösterir belge ödünç alma işlemini gerçekleştirir

Kullanıcıya kütüphane üyelik formu imzalatılır.

Kullanıcılara danışma kaynakları ve sıklıkla aranan materyaller ödünç verilmez.

Kullanıcılara bir seferde üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.

Ödünç verme süresi kitaplar için 15 gün, kitap dışı materyaller için 7 gündür.

Ödünç alınan eserlerin zarar verilmeden zamanında iadesi esastır.

Üzerinde süresi dolmuş materyal bulunan kullanıcılara, üzerlerindeki materyalleri iade etmedikçe, yeni materyal ödünç verilemez.

Zamanında iade edilmeyen materyaller için, ilgiliye e-posta, SMS ve mektup ile hatırlatmada bulunularak, iade edilmesi istenir.

İade edilmeyen, kullanılmayacak derecede yıpratılan ya da kaybedilen materyaller için kütüphane yönetimi tarafından, eserin piyasadan temin edilmesi , temin edilemiyorsa rayiç bedelini ödenmesi istenebilir.